Vinkentrek over Puinhoop en Daurische Klauwier


Herfst, midden oktober, voorspelling droog, zuid/zuidoostenwind: goede omstandigheden voor goede vogeltrek. Om half acht loop ik in het donker samen met Luuk de Puinhoop op, maar we zijn niet de eesten: Rene staat er al. Een mooie zonsopkomst verwelkomt ons en we horen de eerste vogels (Koperwieken) al vliegen. Al snel groeit het aantal tellers tot een man of twintig en barst het los: overal vliegen groepen vogels! Door de rustige wind vliegen ze redelijk hoog en vooral door de Zeereep zien we grote groepen Vinken en Spreeuwen langskomen. Tussen half acht en half een zien we meer dan 33.000 Vinken, 16.000 Spreeuwen, 4.000 Koperwieken en vele andere vogels in lagere aantallen zoals Keep, Rietgors, Zanglijster, Graspieper , Veldleeuwerik en Kievit. Met de vele kleine vogels vliegen ook roofvogels mee en we zien in totaal 32 Sperwers langskomen en verder een Slechtvalk, twee Smellekens, Buizerds en een Blauwe Kiekendief. Mooie krenten in deze pap waren een Velduil door de Zeereep, een Wilde Zwaan naar noord, een Geelgors, twee Grote Piepers, Kruisbekken en een Strandleeuwerik. Die laatste valt in en wordt bij de manege teruggevonden op het veld en laat zich daar even mooi fotograferen. De totale telling van vandaag staat uitgewerkt op trektellen.nl.

Aan het einde van de ochtend komt een melding van een Daurische Klauwier die bij De Ronde Vennen (Utrecht) gevonden is. Als die als zeker gemeld wordt, besluiten Fred, Rein, Frank en ik daar samen heen te gaan. De Daurische Klauwier vinden duurte even, maar werd uiteindelijk mooi gezien, zeker in de telescoop en ook redelijk op de foto vastgelegd. Erg bijzonder was een Ringslang die in het water langs zwom en de aandacht van de Klauwier afhaalde bij de vele aanwezige vogelaars. Dit is het 12e geval voor Nederland en mijn tweede in Nederland.

Op de terugweg krijgen we een melding via de Whatsapp dat er twee Zwarte Ibissen nabij het Valkenburgse Meer ontdekt zijn. Die zijn aan een kleine invasie bezig in Nederland, maar rondom Katwijk zijn die uiterst zeldzaam. We rijden terug en steken eerst aan bij het meer en moeten helemaal naar de achterkant lopen om op het vliegveld te kunnen kijken. Daar ontmoeten we Max die de vogels net teruggevonden heeft. De Zwarte Ibissen laten zich mooi zien aan de overkant van de sloot en achter het hek van het vliegveld. Als het begint te regenen besluiten we terug te gaan en onze auto’s en fietsen op te halen bij de Puinhoop. Langs het pad horen we vanuit het riet nog een vreemd geluid, zoals een Kleine Karekiet, maar die zitten niet meer in Nederland. Wat was het wel? We zullen het nooit weten helaas…