Rondje Lauwersmeer


Het is nog vakantie en in Friesland betekend dat een bezoek aan het Lauwersmeergebied op zijn plaats is. Ik begin het rondje bij de pier van Holwerd, waar ik rond half negen ben. Het is laag water en de vogels zitten ver en verspreid over het wad. Oeverpiepers genoeg langs de pier, ik zie er zo vijf in een groepje. Langs de weg en in de kwelders zitten diverse roofvogels. Als eerste vallen twee juveniele Blauwe Kiekendieven op, iets later een mooie adulte man Blauwe Kiekendief: zo zie je ze niet vaak! Langs de dijk zit een Smelleken en ineens zie ik nog een Kiekendief vliegen, maar een donker kleed en een lichte kop. In de scoop is het duidelijk: een juveniele Bruine Kiekendief, zeldzaam in januari. Bij Ternaard buitendijks op de kwelder vind ik 12 Strandleeuweriken. Het zonnetje breekt door en ik kan ze mooi digiscopen. Net voor Peasens-Moddergat zie ik een grote groep Rotganzen waarin een Witbuikrotgans zit. Ook zitten er een aantal Rotganzen mooi dichtbij, naast wat Wilde Eenden: mooi oefenmateriaal voor de digiscoop. Langs de Bantpolder rij ik binnnendoor en zie ik al snel nog een Blauwe Kiekendief vliegen (een van de zes vandaag!) en iets later vliegt er een Ruigpootbuizerd het scoopbeeld in: mooi! In de Bantpolder zitten zeer veel vogels en in grote groepen. Scannen met de nieuwe telescoop is een genot en al snel staat er een mooie Slechtvalk in beeld in de scoop. Op het gras zitten vele Brandganzen, Rotganzen, Kievit, Wulp en Goudplevier. Op de dijk richting Lauwersoog is een Witbuikrotgans gemeld, maar die zie ik niet: mogelijk zit die aan de Wadkant.

In de Groningse kant van het Lauwersmeer rij ik eerst naar de haven van Lauwersoog. Hier is niet veel te vinden, wat Steenlopers, een enkele Fuut en wat meeuwen. In het Wad worden net vier Gewone Zeehonden vrijgelaten en zitten twee adulte mannen Eider dicht langs de kant. Volgende stop is een rondje door Robbenoord: ook hier is het rustig: wat Koolmezen, Vinken en Pimpelmezen. Bij de Vlinderbalg zitten wat eenden, waaronder veel Wintertaling en een vrouwtje Brilduiker: mooi voor de daglijst. Ook zie ik hier enkele Kleine Zwanen en vliegen er zes Wilde Zwanen over. Bij het Jaap Deensgat moet ik weer op de rem: een overvliegende roofvogel verdient wat extra aandacht: een Blauwe Kiekendief. Iets verderop weer: een Buizerd op de grond en er landt een tweede vogel bij: nog een juveniele Bruine Kiekendief! Van dit exemplaar kan ik wat bewijsfoto’s maken. In de Kollumerwaard zie ik diverse Grote Zilverreigers en meerdere Buizerds. Langs de Kwelderweg zit een exemplaar mooi dicht langs de kant: ik keer de auto voor een foto en dat lukt dit keer mooi. De Buizerd blijkt geringd te zijn met een blauwe ring met de code HX. Via CR-Birding vind ik het ringprogramma en meld de ring. Camping de Pomp is erg rustig, dus dan maar door naar Anjum en de Ezumakeeg. Voor Anjum zitten enorm veel Brandganzen langs de weg in meerdere groepen: duizenden! De Ezumakeeg is vrij leeg en het water staat hoog. Brandganzen, Pijlstaarten en enkele Nonnetjes zijn het vermelden waard.

Het is rond een uur of twee en ik besluit terug te gaan naar de pier van Holwerd: het moet nu hoog water zijn, dus een ander aanbod qua vogels. Het water staat inderdaad hoog en de houten palen komen nog net boven het water uit. Elke paal is bijna voorzien van een vogel: Tureluur, Scholekster, Bergeend in grote aantallen. Na deze stop besluit ik via Harlingen naar huis te rijden. Op het strand bij de Stenen Man vind ik slechts twee Sneeuwgorzen en 8 Drieteenstrandlopers. Als afsluiting rij ik in Wommels nog even bij de Ransuilen langs en daarmee komt de daglijst op 73 vogelsoorten: een mooie januari vogeldag.

[nggallery id=18]