Velduil uit zee


Iets voor acht uur op zondagmorgen zie ik ver op zee een vogel recht op me af vliegen, met een typische vlucht: een paar vleugelslagen, gevolgd door een glijpauze. Al snel wordt het profiel duidelijk, het lijkt wel een uil… Hij blijft recht op de kust afvliegen en als die iets dichterbij is, wordt het duidelijk: een Velduil komt uit zee aanvliegen! Hij vliegt over het strand recht over de reddingspost en recht over ons heen en draait dan naar noord richting de Coepelduinen. Een gave waarneming en ik heb er ook nog wat leuke foto’s aan overgehouden!

Velduil (Short-eared Owl), Katwijk, 7 september 2014

Velduil (Short-eared Owl), Katwijk, 7 september 2014

Velduil (Short-eared Owl), Katwijk, 7 september 2014

Velduil (Short-eared Owl), Katwijk, 7 september 2014

Velduil (Short-eared Owl), Katwijk, 7 september 2014

Velduil (Short-eared Owl), Katwijk, 7 september 2014