Hop in Katwijk aan de Rijn!


Om 11:04 komt er een melding van een Hop via de Whatsapp: “Hop in Molenwijk achter de Shell”. Snel de camera pakken en op de fiets de wijk in. Rene heeft de Hop gezien en vastgelegd, maar is daarna uit beeld verdwenen. Het aantal lokale vogelaars groeit snel en we verspreiden ons door de wijk om de vogel te zoeken. Bij de zoektocht ontmoeten we meerdere bewoners die de vogel ook al gezien hebben. Om twaalf uur loop ik terug naar mijn fiets en dan roept een bewoonster van de overkant van de straat: “Hop! Hij zit hier voor op de straat!”. Snel de straat inrennen en verdomt, daar zit de Hop! Hij zit op de stoep te foerageren en hopt zo een voortuin in. De vogel vliegt op en we verliezen hem even uit beeld. Dan volgt een komisch patroon van rennende en fietsende vogelaars door de straten, telkens de meldingen volgend, gebruikmakend van o.a. fluiten en Whatsapp. Als ‘bijvangst’ horen en zien we nog een Bladkoning, de tweede vandaag al (vanmorgen de eerste op de Puinhoop tijdens het trektellen en later nog een derde in het Ridderpark).

Diverse malen zien we de Hop mooi op straat foerageren, maar telkens ook snel weer opvliegend door passerend verkeer. Tegen tweeën vinden we de Hop terug bij de Asterstraat op een groenperceel. Hier blijft de Hop het grootste deel van de middag en trekt veel vogelaars, zowel lokaal als van verder weg. Vooral aan het einde van de middag is hij mooi te fotograferen met de lage zon in de rug.

Deze Hop is de derde voor mij in Nederland.